ŞAMARTI

(Borçalı, Qazax)
yığıncaq. – Bir adam oğluna xeyir iş tutor, cahalları başına yığer, sonra şamartı eler (Borçalı)

Bir cevap yazın