ŞAMADAT

şamadat verməg:
(Salyan)
acıq vermək. – Uşaxlar savaşanda bir-birinə şamadat verir, onu hirsləndirir

Bir cevap yazın