ŞALAXLANMAX

(Çənbərək)
doymaq. – Buzoy açılıv, əmif şalaxlanıf

Bir cevap yazın