SAL

SAL I is. Körpü. Mən aşiqəm Salyana; Dara zülfün sal yana. Necəsən bir ah çəkim; Kür quruya, sal yana (Bayatı).

SAL II is. Daş. Hər sütunun altına bir yekə sal qoyulub ki, sütunları həmçinin möhkəm saxlasın (C.Məmmədquluzadə).

SAL III f. Atmaq, düşmək. Qara gözlüm, saçlarını sal yana! (R.Rza).

 

SAL sözü nədir? – SAL sozu nedir? – SAL sözünun mənası – SAL sozunun omonimi – SAL sözünün omonimi – SAL omonimi – SAL basqa menasi var mi? – SAL sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın