ŞƏVİNİX’

(Cəbrayıl, Zəngilan)
axşam qaranlığı, axşamçağı
◊ Şəvinix’ düşəndə (Zəngilan) – axşam qaranlığı düşəndə. – Şəvinix’ düşəndə kəndə çatdıx. Şəvinix’ çalan vaxtı (Zəngilan) – axşam qaranlığı düşəndə, axşamçağı. – Şəvinix’ çalan vaxtı bizə iki adam qonax gəldi

Bir cevap yazın