ŞƏŞGÜLLƏMƏX’

(Zəngilan)
yavanlığa qənaət etməmək, iri tikələrlə götürüb yemək. – Bir kasa qatığı bir dayğada şəşgüllədilər qutardılar

Bir cevap yazın