ŞƏRƏMƏT

I
(Ağdam)
xoşsifət, xoşxasiyyət. – Əhməd şərəmət adamdı
II
(Cəbrayıl, Mingəçevir)
1. ürəkdən, həvəslə
2. ərklə

Bir cevap yazın