ŞƏPPİLTİ

(Salyan)
ev başmağı. – Hərənin bir cüt şəppiltisi var

Bir cevap yazın