SƏNDƏL

SƏNDƏL I is. Ayaqqabı. Əynində qolu gödək yaşıl sətin köynək, parusin şalvar, ayağında köhnə sarı səndəli həyətdəki bostanın alağını eləyirdi (Ə.Vəliyev).

SƏNDƏL II is. [ ər. ] bot. Hindistanda bitən gözəl iyli və çox bərk ağac. Söyüddən səndəl iyi gəlməz (Ata. sözü).

SƏNDƏL III is. [ ər. ] Səndəl ağacından hazırlanan boyaq. Hər ağacdan səndəl, hər yarpaqdan gül; Hər torpağın tamı düz olmaz, olmaz (Aşıq Ələsgər).

 

SƏNDƏL sözü nədir? – SƏNDƏL sozu nedir? – SƏNDƏL sözünun mənası – SƏNDƏL sozunun omonimi – SƏNDƏL sözünün omonimi – SƏNDƏL omonimi – SƏNDƏL basqa menasi var mi? – SƏNDƏL sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın