ŞƏMÇIRAX

(Ordubad)
gecələr işıldayan cücü

Bir cevap yazın