ŞƏMBƏLLƏ

(Culfa, Naxçıvan, Ordubad)
əkilən yem otu. – Şəmbəlləni bir dəfə əkərıx, bir dəfə biçərıx (Ordubad); – Şəmbəllə yoncuya oxşar otdu, özü də yazda əkillər (Culfa)

Bir cevap yazın