ŞƏMƏLƏT

(İrəvan)
lağ, rişxənd
◊ Şəmələt eləməx’ (İrəvan) – lağ etmək, rişxənd etmək, ələ salmaq. – Şəmələt eləmə

Bir cevap yazın