ŞƏLİTDƏMƏX’

(Çənbərək)
iplə bağlamaq, sarımaq. – Barxanamı şəlitdədim

Bir cevap yazın