ŞƏLİT

I
(Ağdam, Şuşa)
paltar qurutmaq üçün ip. – Paltarrarı şəlitdən yığ, də:səη, yağış yağajax (Ağdam); – Apar bu so:ruğu sər şəlitə, qurusun (Şuşa)
◊ Şəlit qurmax (Ağdam) – paltar qurutmaq üçün ip çəkmək. – Şəlit qur, paltarı qurudax
II
(Xanlar)
köç zamanı ev əşyalarından düzəldilən bağlama. – Sadıx qatırrarı gətirənəcən şəlitdəri hazırrıyax kı, tez yola düşəx’

Bir cevap yazın