SƏKSƏN

SƏKSƏN I say Yetmişdən sonra gələn onluq rəqəmi. Səksəni, doxsanı ötübdü yaşım; Qovğaya düşübdü bəlalı başım (Aşıq Ələsgər).

SƏKSƏN II f. Diksinmək, çimçişmək, qorxmaq. Diksinə-diksinə qıya baxanda; Səksənmə, könlümü oda yaxanda (M.Müşfiq).

 

SƏKSƏN sözü nədir? – SƏKSƏN sozu nedir? – SƏKSƏN sözünun mənası – SƏKSƏN sozunun omonimi – SƏKSƏN sözünün omonimi – SƏKSƏN omonimi – SƏKSƏN basqa menasi var mi? – SƏKSƏN sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın