ŞƏHRİ

(Şuşa)
əzazil, amansız. – Şəhri arvadın öhdəsinnən ər də gələmmir, ajdaha da gələmmir

Bir cevap yazın