ŞƏDƏNƏX’

(Cəbrayıl)
boş, tarım çəkilməmiş

Bir cevap yazın