RAST

RAST I is. [ fars. ] mus. Yaxın Şərq xalqları klassik musiqisinin 12 əsas muğamından biri. Hünəriniz varsa, bir rast oxuyun! (S.Vurğun).

RAST II is. [ fars. ] Bir-biri ilə qarşılaşma. Düşüb-düşməyəli bu saraylara; Hələ rast gəlmədim vəfalı yara! (S.Vurğun).

RAST III sif. [ fars. ] Doğru, düz, dürüst. Özünüz çox yaxşı bilirsiniz ki, biz onlara rast güllə atmarıq (“Qaçaq Nəbi”).

 

RAST sözü nədir? – RAST sozu nedir? – RAST sözünun mənası – RAST sozunun omonimi – RAST sözünün omonimi – RAST omonimi – RAST basqa menasi var mi? – RAST sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın