QURUMAQ

QURUMAQ I f. Yaşlığı, nəmliyi yox olmaq, quru vəziyyətə düşmək.

QURUMAQ II f. Arıqlamaq, zəifləmək, üzülmək. Köhnə dost, yaxşı hafizən var, amma zaman səni yaman qurudub (M.İbrahimov).

 

QURUMAQ sözü nədir? – QURUMAQ sozu nedir? – QURUMAQ sözünun mənası – QURUMAQ sozunun omonimi – QURUMAQ sözünün omonimi – QURUMAQ omonimi – QURUMAQ basqa menasi var mi? – QURUMAQ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın