QORA

QORA I is. Cır üzüm, üzümün dəyməmişi. Cavahir talvardan asılmış qora salxımlarını ona göstərib dedi. (H.Seyidbəyli).

QORA II is. Yaş, acı göz yaşı. Sıxır gözünün qorasını ki, bir şey olmasa deməzlər (Anar).

 

QORA sözü nədir? – QORA sozu nedir? – QORA sözünun mənası – QORA sozunun omonimi – QORA sözünün omonimi – QORA omonimi – QORA basqa menasi var mi? – QORA sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın