QOL

QOL I is. İnsan bədəninin üzvü. Odur, bir tərəfdə anam büzüşmüş; Yatmışdır, başının altında qolu (B.Azəroğlu).

QOL II is. İmza. Necə etməz, bəs bu boyda peçatı, bu yoğunluqda qolu görmürsən? (M.İbrahimov).

QOL III is. [ ing. ] idm. Futbolda qapıdan topun keçməsi nəticəsində əldə edilən xal. Birdən oğlan qışqırır; “Dinamo” qol vuracaq! (M.Rahim).

 

QOL sözü nədir? – QOL sozu nedir? – QOL sözünun mənası – QOL sozunun omonimi – QOL sözünün omonimi – QOL omonimi – QOL basqa menasi var mi? – QOL sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın