QIYMAQ

QIYMAQ I f. Gözlərini yarı yumaraq, qısaraq baxmaq. Hesabdar gözlərini qıyıb üfüqdə iki boy qalxmış günəşə baxdı (M.İbrahimov).

QIYMAQ II f. Heyfi gəlmək. Ay zalım oğlu, adam da İsgəndər kimi oğlana qıyıb güllə atarmı? (Ə.Haqverdiyev).

 

QIYMAQ sözü nədir? – QIYMAQ sozu nedir? – QIYMAQ sözünun mənası – QIYMAQ sozunun omonimi – QIYMAQ sözünün omonimi – QIYMAQ omonimi – QIYMAQ basqa menasi var mi? – QIYMAQ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın