QİTƏ

QİTƏ I is. [ ər. ] coğr. Yer kürəsinin okean və dənizlərlə əhatə olunmuş böyük hissələrindən hər biri. Amerika qitəsi.

QİTƏ II is. [ ər. ] ədəb. Azı iki beytdən ibarət və birinci beyti sonrakılarla həmqafiyə olmayan kiçik şeir.

 

QİTƏ sözü nədir? – QİTƏ sozu nedir? – QİTƏ sözünun mənası – QİTƏ sozunun omonimi – QİTƏ sözünün omonimi – QİTƏ omonimi – QİTƏ basqa menasi var mi? – QİTƏ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın