QAZAĞI

QAZAĞI I is. mus. Azərbaycan oyun havalarından biri. Toyda həmişə qazağı çaldırardı.

QAZAĞI II is. Yəhərin bir növü. Qazağı yəhərin, düşüb böyrünə; Qırılmış cilovun, taydır üzəngin (M.Rahim).

 

QAZAĞI sözü nədir? – QAZAĞI sozu nedir? – QAZAĞI sözünun mənası – QAZAĞI sozunun omonimi – QAZAĞI sözünün omonimi – QAZAĞI omonimi – QAZAĞI basqa menasi var mi? – QAZAĞI sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın