QAZ

QAZ I is. zool. Ördəyə bənzər, lakin ondan böyük, uzunboğaz, əti yeyilən su quşu.

QAZ II is. [ fr. ] kim. Maddə, fiziki cisim. Yerdən çıxan qazı qədim adamlar ilahi bir şey hesab edərdilər (M.Hüseyn).

 

QAZ sözü nədir? – QAZ sozu nedir? – QAZ sözünun mənası – QAZ sozunun omonimi – QAZ sözünün omonimi – QAZ omonimi – QAZ basqa menasi var mi? – QAZ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın