QAYNAQ

QAYNAQ I is. Bir şeyin qaynayıb çıxdığı yer; mənbə. Deyirəm sevincdən axan yaşların; Qaynağı dərindi, kökü dərindi (B.Vahabzadə).

QAYNAQ II is. tex. Metalda əritmə yolu ilə calanan yer, qaynayıb bitişən yer. Qoruyucu borular adətən 6-10 m uzunluğunda olub, bir-biri ilə qaynaq vasitəsilə birləşdirilir (Quliyev).

 

QAYNAQ sözü nədir? – QAYNAQ sozu nedir? – QAYNAQ sözünun mənası – QAYNAQ sozunun omonimi – QAYNAQ sözünün omonimi – QAYNAQ omonimi – QAYNAQ basqa menasi var mi? – QAYNAQ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın