QAŞQA

QAŞQA I is. Mal-qaranın, atın alnındakı ağ hissə. Qaşqa at altımda qoruqdan gəlirdim (S.S.Axundov).

QAŞQA II is. məh. Alın. Güllə canavarın qaşqasından dəymişdi.

QAŞQA III sif. dan. Tərs, həyasız, sırtıq. Bəsdir, qaşqa uşaq olma.

 

QAŞQA sözü nədir? – QAŞQA sozu nedir? – QAŞQA sözünun mənası – QAŞQA sozunun omonimi – QAŞQA sözünün omonimi – QAŞQA omonimi – QAŞQA basqa menasi var mi? – QAŞQA sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın