QARACA

QARACA I is. k.t. Dəni qara toz halına salan taxıl xəstəliyi.

QARACA II is. Azərbaycanda bitki adlarından biri.

QARACA III sif. Qara rəngli, qaramtıl. Tutu çox qara və çirkin idi. Anası ona körpə vaxtından “Qaraca qız” deyib əzizlədiyinə görə əsil adı unudulub, hər kəs onu bu adla çağırırdı (S.S.Axundov).

 

QARACA sözü nədir? – QARACA sozu nedir? – QARACA sözünun mənası – QARACA sozunun omonimi – QARACA sözünün omonimi – QARACA omonimi – QARACA basqa menasi var mi? – QARACA sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın