QAPILMAQ

QAPILMAQ I f. Dartıb almaq, qamarlamaq. Papağı başından qapıldı.

QAPILMAQ II f. Bir şeyə həddindən artıq aludə olmaq, uymaq. Bütün varlığı ilə başladıqları işin şövqünə qapılmışdı (M.İbrahimov).

 

QAPILMAQ sözü nədir? – QAPILMAQ sozu nedir? – QAPILMAQ sözünun mənası – QAPILMAQ sozunun omonimi – QAPILMAQ sözünün omonimi – QAPILMAQ omonimi – QAPILMAQ basqa menasi var mi? – QAPILMAQ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın