QƏDƏR

QƏDƏR I is. [ ər. ] Qeyri-müəyyən miqdar, say, kəmiyyət. Hər şeyin qədəri vardır (“İzahlı lüğət”).

QƏDƏR II is. [ ər. ] Tale, qismət, müqəddərat. Vali buyurdu ki, həm yeməsin çox; Qədər yazdığına çarə yox (R.Rza).

QƏDƏR III qoşma Qabaq, əvvəl. Bir məsələ haqqında qəti qərara gələnə qədər xeyli düşünərdi (M.İbrahimov).

 

QƏDƏR sözü nədir? – QƏDƏR sozu nedir? – QƏDƏR sözünun mənası – QƏDƏR sozunun omonimi – QƏDƏR sözünün omonimi – QƏDƏR omonimi – QƏDƏR basqa menasi var mi? – QƏDƏR sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın