PİYLƏNMƏK

PİYLƏNMƏK I f. Kökəlmək, piy bağlamaq. Maddələr mübadiləsi düzgün getmədiyi üçün Qızxanım yaman piylənmişdi (A.Əbilov).

PİYLƏNMƏK II f. Varlanmaq. Əliəyri Cibidoluyev varlandı, piyləndi, amma yedikləri boğazında qaldı, ilişdi, dama düşdü (A.Əbilov).

 

PİYLƏNMƏK sözü nədir? – PİYLƏNMƏK sozu nedir? – PİYLƏNMƏK sözünun mənası – PİYLƏNMƏK sozunun omonimi – PİYLƏNMƏK sözünün omonimi – PİYLƏNMƏK omonimi – PİYLƏNMƏK basqa menasi var mi? – PİYLƏNMƏK sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın