PATRON

PATRON I is. [ fr. ] Güllə, mərmi. Atları gətirdilər, tərklərini patronla doldurub, atları minib Ağrı deyə yola düşdülər (“Qaçaq Nəbi”).

PATRON II is. [ fr. ] Silindr, borucuq. Patronu içəri saldıq, lampoçkanı bağladıq (M.İbrahimov).

PATRON III is. [ fr. ] xüs. Dərzilikdə: ülgü, əndazə.

 

PATRON sözü nədir? – PATRON sozu nedir? – PATRON sözünun mənası – PATRON sozunun omonimi – PATRON sözünün omonimi – PATRON omonimi – PATRON basqa menasi var mi? – PATRON sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın