ÖTÜRMƏK

ÖTÜRMƏK I f. Yola salmaq. Danışa-danışa o Səmayəni; Ötürmək istədi məktəbə qədər (H.Arif).

ÖTÜRMƏK II f. Yemək, udmaq. Günorta zamanı ətin ötürdü; Quşlar işin həlakətə yetirdi (Q.Zakir).

 

ÖTÜRMƏK sözü nədir? – ÖTÜRMƏK sozu nedir? – ÖTÜRMƏK sözünun mənası – ÖTÜRMƏK sozunun omonimi – ÖTÜRMƏK sözünün omonimi – ÖTÜRMƏK omonimi – ÖTÜRMƏK basqa menasi var mi? – ÖTÜRMƏK sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın