NÖVBƏ

NÖVBƏ I is. [ ər. ] Sıra. Növbə anasına çatanda hər ikisi bir anlığa duruxsundu (M.İbrahimov).

NÖVBƏ II is. [ ər. ] Zaman, vaxt. Onun bu görkəmi öz növbəsində Hacı Əliyə pis təsir edirdi (M.İbrahimov).

 

NÖVBƏ sözü nədir? – NÖVBƏ sozu nedir? – NÖVBƏ sözünun mənası – NÖVBƏ sozunun omonimi – NÖVBƏ sözünün omonimi – NÖVBƏ omonimi – NÖVBƏ basqa menasi var mi? – NÖVBƏ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın