NİŞANLAMAQ

NİŞANLAMAQ I f. İşarə etmək, qeyd etmək. Kəndə gəlmək üçün hündür çinar ağacını nişanlamışdım (Ə.Əylisli).

NİŞANLAMAQ II f. Qız və ya oğlanı adaxlamaq. Yalnız gələndən sonra öyrəndi ki, qızı nişanlayıblar (C.Bərgüşad).

 

NİŞANLAMAQ sözü nədir? – NİŞANLAMAQ sozu nedir? – NİŞANLAMAQ sözünun mənası – NİŞANLAMAQ sozunun omonimi – NİŞANLAMAQ sözünün omonimi – NİŞANLAMAQ omonimi – NİŞANLAMAQ basqa menasi var mi? – NİŞANLAMAQ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın