NƏTİCƏ

NƏTİCƏ I is. [ ər. ] Yekun, son, axır. Hər mövsüm bir mövsümün; Nəticəsindən doğar (M.Müşfiq).

NƏTİCƏ II is. [ ər. ] Nəvənin uşağı. Əsgər gedib mənim nəvəm, nəticəm; Aslan kimi vuruşurlar davada (S.Rüstəm).

 

NƏTİCƏ sözü nədir? – NƏTİCƏ sozu nedir? – NƏTİCƏ sözünun mənası – NƏTİCƏ sozunun omonimi – NƏTİCƏ sözünün omonimi – NƏTİCƏ omonimi – NƏTİCƏ basqa menasi var mi? – NƏTİCƏ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın