KÜTLƏ

KÜTLƏ I is. [ ər. ] Əməkçi xalq, əhali. Bir yerdə toplanmış həyəcanlı kəndli kütləsi qızğın seldən pis olur (M.İbrahimov).

KÜTLƏ II is. [ ər. ] Metal, daş və s. iri parçası, yığın. Meteoritlərin yer üzərinə düşməsi, onların ölçüsü, forması və kütləsindən asılıdır (S.İmanov).

 

KÜTLƏ sözü nədir? – KÜTLƏ sozu nedir? – KÜTLƏ sözünun mənası – KÜTLƏ sozunun omonimi – KÜTLƏ sözünün omonimi – KÜTLƏ omonimi – KÜTLƏ basqa menasi var mi? – KÜTLƏ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın