KÜRƏK

KÜRƏK I is. Avar çəkmək üçün alət. Oğlan tez kürəkləri buraxıb onu qolları arasına aldı (S.Qədirzadə).

KÜRƏK II is. anat. İnsanın arxa tərəfi, qurşaqla çiyinləri arasındakı hissəsi, kürək sümüyü.

KÜRƏK III is. Torpaq və s. Atmaq üçün ağacdan qayrılmış uzundəstəkli alət. Alməmməd kişinin uşağı çoxuydu. O, külfətini dolandırmaxdan ötrü… Cavanşir mahalının meşələrindən ağac, taxta daşıyar; kürək, şana qayırıb satar, uşaqlarını birtəhər dolandırardı (“Aşıq Ələsgər” dastanı).

 

KÜRƏK sözü nədir? – KÜRƏK sozu nedir? – KÜRƏK sözünun mənası – KÜRƏK sozunun omonimi – KÜRƏK sözünün omonimi – KÜRƏK omonimi – KÜRƏK basqa menasi var mi? – KÜRƏK sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın