KÜP

KÜP I is. Gildən hazırlanmış böyük su qabı. Küpə girməyən üzüm sirkə olmaz (Ata. sözü).

KÜP II is. Balta, bel və s.-nin sap keçirilən yeri. Qapı yəqin ki, balta küpü ilə döyülməkdən əzilib çatlamışdı (İ.Hüseynov).

 

KÜP sözü nədir? – KÜP sozu nedir? – KÜP sözünun mənası – KÜP sozunun omonimi – KÜP sözünün omonimi – KÜP omonimi – KÜP basqa menasi var mi? – KÜP sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın