KÜLLÜ

KÜLLÜ I sif. Kül olan, küllənmiş. Gördüyün küllü kömbədir; bazara çıxıb qoğal olub (Ata. sözü).

KÜLLÜ II sif. Çoxlu, saysız-hesabsız. Kürənin içərisində böyük sıxlığa malik küllü miqdarda potensial enerji toplanmışdı (S.İmanov).

 

KÜLLÜ sözü nədir? – KÜLLÜ sozu nedir? – KÜLLÜ sözünun mənası – KÜLLÜ sozunun omonimi – KÜLLÜ sözünün omonimi – KÜLLÜ omonimi – KÜLLÜ basqa menasi var mi? – KÜLLÜ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın