KÖKLƏMƏK

KÖKLƏMƏK I f. Musiqi alətlərinin sazlanması. Bir də tələbələrdən birisi tarı köklədi, çəpik qalxdı (Çəmənzəminli).

KÖKLƏMƏK II f. İki üzdən tikiş tikmək. Maşın tumanı yaxşı kökləyir.

KÖKLƏMƏK III f. Dəbərtmək. Kişi say qoyub, ocağı kökləmişdi (Çəmənzəminli).

 

KÖKLƏMƏK sözü nədir? – KÖKLƏMƏK sozu nedir? – KÖKLƏMƏK sözünun mənası – KÖKLƏMƏK sozunun omonimi – KÖKLƏMƏK sözünün omonimi – KÖKLƏMƏK omonimi – KÖKLƏMƏK basqa menasi var mi? – KÖKLƏMƏK sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın