KİMİ

KİMİ I əvəz. Konkret olmayan şəxsin və ya başqa əşyaların qeyrimüəyyənliyini bildirir. Kimi dərz daşıyır, kimi sovruq sovurur, kimi bostan suvarırdı – hərə bir iş görürdü (S.Rəhimov).

KİMİ II qoşma Bənzətmə, müqayisə, məkan və zaman anlayışı mənalarında. O şeydə Səkinə güzəşt nə olduğunu bilmir, qaya kimi möhkəm dururdu (M.İbrahimov).

 

KİMİ sözü nədir? – KİMİ sozu nedir? – KİMİ sözünun mənası – KİMİ sozunun omonimi – KİMİ sözünün omonimi – KİMİ omonimi – KİMİ basqa menasi var mi? – KİMİ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın