KAR

KAR I is. [ fars. ] İş. Bəsdir oxudun, az qala canın tələf oldu; Bu kardan əl çək (M.Ə.Sabir).

KAR II is. [ fars. ] Təsir. Söz kar etmir qoduğa; Hey deyir: “inqa-inqa”… (S.Rüstəm).

KAR III is. [ şot. ] coğr. Dağ yamaclarının yuxarı hissəsində buzlaq sirkindən yuxarıda taxçavari dərinlik.

KAR IV sif. Eşitməyən, eşitmə qabiliyyətini itirmiş. Özümüz yanırıq öz dərdimizə; Dünyanın qulağı kar olmuş bizə (B.Vahabzadə).

 

KAR sözü nədir? – KAR sozu nedir? – KAR sözünun mənası – KAR sozunun omonimi – KAR sözünün omonimi – KAR omonimi – KAR basqa menasi var mi? – KAR sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın