KAFTAR

KAFTAR I is. [ fars. ] zool. Goreşən, xırda şeylərlə qidalanan yırtıcı. Musa kişi isə bu söhbətlərə gah sükut içində, gah böyük həyəcanla qulaq asaraq, heç dəxli olmadan çığır-bağır qoparır, ah-nalə edir, kaftardan, yalquzaqdan danışırdı (M.İbrahimov).

KAFTAR II sif. [ fars. ] Qoca. Bu da dörd, bu da beş; De, danış, kaftar! (S.Vurğun).

 

KAFTAR sözü nədir? – KAFTAR sozu nedir? – KAFTAR sözünun mənası – KAFTAR sozunun omonimi – KAFTAR sözünün omonimi – KAFTAR omonimi – KAFTAR basqa menasi var mi? – KAFTAR sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın