KƏSMƏK

KƏSMƏK I f. Doğramaq, bölmək. Yavaş ol, ay kişi, paraları elə kəsirsən ki, elə bil hər biri bir qoçdur (N.Xəzri).

KƏSMƏK II f. İş vermək. Qəşəng qıza baxmaq üstündə adamı günahkar hesab etsələr, gələrək hər yüz nəfərdən doxsan doqquzuna iş kəsələr (Q.İlkin).

 

KƏSMƏK sözü nədir? – KƏSMƏK sozu nedir? – KƏSMƏK sözünun mənası – KƏSMƏK sozunun omonimi – KƏSMƏK sözünün omonimi – KƏSMƏK omonimi – KƏSMƏK basqa menasi var mi? – KƏSMƏK sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın