KƏSMƏ

KƏSMƏ I is. Parçanın bir növü. Haqq nəzərin Ələsgərdən kəsmədi; Yar qəddinə yaraşanlar kəsmədi (Aşıq Ələsgər).

KƏSMƏ II is. mus. Zərbli, muğam, şikəstənin bir növü. Kəsmə çal… yolçuyuq… duyulan olmaz (S.Vurğun).

KƏSMƏ III sif. Qısa. O, kəsmə yolla dərəyə endi.

 

KƏSMƏ sözü nədir? – KƏSMƏ sozu nedir? – KƏSMƏ sözünun mənası – KƏSMƏ sozunun omonimi – KƏSMƏ sözünün omonimi – KƏSMƏ omonimi – KƏSMƏ basqa menasi var mi? – KƏSMƏ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın