HEZAVAN

(Füzuli)
qanmaz. – Hezavan qammaz çobana deəllər

Bir cevap yazın