HEYKAL

I
(Bərdə, Qazax, Şəmkir)
camışın döşündə sarıya çalan xal. – Heykal camışın döşündo:lur (Bərdə); – Camışın döşündə hərrəmə xal olur, ona heykal de:rix’, ay parası kimi olur (Şəmkir); – Heykal döşdo: lur, qaşqa alında (Qazax)
II
(Qazax, Şəmkir)
paxlavavari iri muncuq. – Biz bu muncuğa heykal de:rix’ (Qazax); – Heykalı arvaddar boyunnarına bağlellar (Şəmkir)
III
(Salyan)
dua. – Qorxan adamın başının altına heykal qoyıllar

Bir cevap yazın