HEŞANNAMAX

(Ağdam, Culfa, Şərur)
döymək məqsədilə dərzləri xırmana yaymaq. – Küləşi heşanna, qoy qurusun, döyəx’; – Xırmana sünbülləri töküf döyüllər, deyillər ki, ora heşannıyıf (Culfa)

Bir cevap yazın