HERTİ

(Tovuz)
kobud, qanmaz. – Nə herti adamsaη, dünən o gədiyi niyə basıf döyüfsəη?

Bir cevap yazın